Så jobbar vi mot spridning av COVID-19

Freeskiers Helgskidskola 2022

Januari 2022

Vi följer Friluftsfrämjandets rekommendationer för aktiviteter under Coronapandemin. Vi driver vår verksamhet i Ekholmsnäsbacken, vars entreprenör är ansluten till SLAO och följer SLAOs rekommendationer kring Corona.

Lidingö Freeskiers följer myndigheternas rekommendationer vad gäller eventuella inskränkningar i möjligheten att bedriva verksamhet utomhus på grund av Coronaviruset. Om vi inte kan bedriva Freeskiers träning alls på grund av förändrade restriktioner efter säsongsstart sker ingen återbetalning av träningsavgiften.

Vi hoppas på er förståelse för att vi har infört dessa regler. Lidingö Freeskiers är en liten ideell förening som inte kan bära större ekonomiska förluster utan att tvingas lägga ner verksamheten.

Så jobbar vi för att minimera risk för smittspridning:

 1. Du ska inte lämna dina barn på skidskolan om de har några som helst sjukdomssymptom.
 2. Har du möjlighet att ordna samåkning för barnen är det ett lysande initiativ.
 3. Behöver du hyra utrustning till barnen – se till att vara ute i god tid och vänta utomhus tills det är din tur.
 4. I bokningsbekräftelsen står vilken grupp ditt barn är placerad i. I samband med start får ni besked om grupptillhörighet och var i backen ni skall samlas.
 5. Samling och avslutning kommer att ske på samma plats så du vet var du ska hämta och lämna ditt/dina barn.
 6. När du lämnat ditt barn önskar vi att du tar en promenad eller gör någon annan aktivitet som innebär att du lämnar backen och kommer tillbaka när lektionen är slut.
 7. Vi kommer att ha värdar i backen som hjälper till så att vi kan hålla rimliga avstånd i liftkön.
 8. Det finns 30 minuter mellan avslut och start på nästkommande grupp för att underlätta så att de som lämnar backen inte ”krockar” med de som anländer. Tack för att ni hjälper till att undvika folksamlingar i backen.

Lidingö Freeskiers och Funktionell Skidåkning 2022

Januari 2022

Lidingö Freeskiers följer Friluftsfrämjandets rekommendationer för aktiviteter under Coronapandemin. Vi driver vår verksamhet i Ekholmsnäsbacken, vars entreprenör är ansluten till SLAO och följer SLAOs rekommendationer kring Corona.

Lidingö Freeskiers följer myndigheternas rekommendationer vad gäller eventuella inskränkningar i möjligheten att bedriva verksamhet utomhus på grund av Coronaviruset. Om vi inte kan bedriva Freeskiers träning alls på grund av förändrade restriktioner efter säsongsstart sker ingen återbetalning av träningsavgiften.

Vi hoppas på er förståelse för att vi har infört dessa regler. Lidingö Freeskiers är en liten ideell förening som inte kan bära större ekonomiska förluster utan att tvingas lägga ner verksamheten.

Så jobbar vi för att minimera risk för smittspridning:

 1. Du ska inte lämna dina barn/ ungdomar på skidskolan om de har några som helst sjukdomssymptom.
 2. Har du möjlighet att ordna samåkning för barnen/ ungdomarna är det ett lysande initiativ.
 3. För att undvika onödig trängsel ber vi er att direkt gå till er träningsgrupp när in kommer till backen.
 4. Samling och avslutning kommer ske på samma plats så du vet var du ska hämta och lämna ditt/dina barn/ungdomar.
 5. När du lämnat ditt barn/din ungdom önskar vi att du tar en promenad eller gör någon annan aktivitet som innebär att du lämnar backen och kommer tillbaka när lektionen är slut.
 6. Vi kommer att ha värdar i backen som hjälper till så att vi kan hålla rimliga avstånd i liftkön.